Videofragmenten van de MIP3-projecten gepresenteerd op het Cleantechfestival 2013

BIOPOL - Productie en verwerking van polyhydroxybutyraten afkomstig van industriële en anorganische afvalstromenDURISOBO - Ontwikkeling en karakterisering van duurzame isolatiematerialen voor bouwtoepassingenGreenAsh - Groene technologie voor minerale grondstoffen: valorisatie van materialen en energie uit bodemassenInToBiMem - Innovatieve Toepassingen van Bipolaire Membranen in elektrodialyseNutriCycle - Groene kunstmest uit mest en digestaatAlluring? - Hoe verleidelijk is de litho aluminium ring?Het Energieatol - Waterkrachtcentrale in de NoordzeeGEOHEAT - Haalbaarheid van duurzame verwarming en koeling op basis van diepe geothermie in de KempenH2 Smartgrid - Toepassingsmogelijkheden van waterstof in een smart grid omgevingHEAT - Energieclusters AntwerpenHet Circulaire Bed - Creatie van een continue materiaalkringloop van het bedRioolwarmte - Studie naar de economische haalbaarheid van een business model voor de valorisatie van restwarmte uit rioolwaterTaBaChem - Take Back ChemicalsWinkeldienst - Winkelinrichting als dienst